Ars Aequi mei 2019


In deze maand van Europese verkiezingen besteedt Ars Aequi veel aandacht voor Europees recht. Om te beginnen stelt Simon Tans de vraag hoe strikt het EU-relativiteitsvereiste moet worden toegepast, en hoeveel ruimte het EU-recht laat voor het Nederlandse relativiteitsvereiste. Het Hof van Justitie is niet zo soepel als wel wordt gesteld, aldus Tans. Mirjam de Mol onderzoekt de horizontale werking van Uniegrondrechten. Deze kunnen rechtstreeks van toepassing zijn op particulieren, en zelfs verplichtingen voor hen scheppen. De Mol analyseert de stand van zaken. In de amuse geeft Johan van de Gronden speciale aandacht aan artikel 102 VWEU; is dat wel klaar voor de uitdagingen die big data hem voorschotelen?

Door het arrest Nebula uit 2006 hadden zich donkere wolken verzameld boven licentienemers van een failliet gegane licentiegever. Maar met de arresten Credit Suisse en Curatoren/Verhuurder lijkt de zon nu te zijn doorgebroken. Dick van Engelen beschrijft de ontwikkelingen. Minder zonnig is de positie van zzp’ers die ziek of arbeidsongeschikt worden, of hun werk verliezen. Dat is op zich al erg genoeg, maar er is in Nederland voor hen geen door de overheid verplicht gestelde verzekering op op terug te vallen. Daar moet iets aan veranderen, zo vinden Paul Schoukens en Saskia Montebovi.

In de Rode Draad ‘Toegang tot het recht’ geeft Emese von Bóné een kijkje in de keuken van de Rotterdamse Regelrechter, een laagdrempelige vorm van rechtspraak die doet denken aan de vrederechter van weleer. Op de Blauwe Pagina’s ‘Caribisch recht’ over voorzieningen in het relatievermogensrecht voor ongehuwde samenwoners, die volgens auteur Gregor van der Burght best in het Nederlandse BW zouden mogen worden opgenomen. Verder vertelt Ewoud Hondius over het hoogleraarschap, zijn er proefschriftbijdragen van Liesbeth Hulst en Koen Geijsen, annotaties van André Nuytinck (bij HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504) en Dirk Visser (bij Levola/Smilde, oftewel Heksenkaas vs. Witte Wievenkaas) en een wetgevingsbijdrage van Anne Marie Terhorst over de Wet Netherlands Commercial Court. Stop met dit stukje lezen dus, en begin aan ons meinummer!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: mei 2019

ISSN: 22125205