Ars Aequi mei 2018


Derden moeten in hun handelen rekening houden met de overeenkomsten tussen anderen. Maar kan alleen in het geval van contractbreuk worden gesproken van maatschappelijke onzorgvuldigheid, of geldt dat ook voor andere verstoringen van overeenkomsten? Laura van Bochove zoekt het uit.

Michael Lindemann en Dave van Toor vergelijken het respect voor privacy in het Nederlandse strafprocesrecht met het Duitse recht. De overgang van de wet Bopz naar de wet Vggz brengt Claudia Reijntjes-Wendenburg ertoe opnieuw de vraag aan de orde te stellen onder welke voorwaarden een verslaving tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan leiden. Leonie van Lent onderzoekt of de wetgever moet bepalen dat alle rechterlijke uitspraken worden gepubliceerd. 

Op de Blauwe pagina's legt Arsjad Muradin wat het beeld van rechtvaardigheid in de islam is. In de Rode draad 'Rechtseenheid' onderzoeken Rolf Ortlep en Rob Widdershoven de voorstellen voor een Europese wet bestuursrecht. Verder zijn er een amuse van Lukas van den Berge, een vertaling van Lon Fullers 'The problem of the grudge informer', een verslag van de debatavond over 'De rol van de jurist in de maatschappij, annotaties van Danny Busch, Ymre Schuurmans & Ali Mohammad en Dirk Visser en een wetgevingsbijdrage van Leonie Siemerink over de wet betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: Mei 2018

ISSN: 2212-5205