Ars Aequi mei 2016


In dit nummer onderzoeken Hélène Vletter-van Dort en Titiaan Keijzer welke vorm van vennootschapsrechtelijke beschermingsmaatregelen het meest effectief is. Zij doen dit aan de hand van de maatregelen die NLFI bepleit bij de beursgang van verzekeraar ASR.

Verder beantwoordt Ilja Tillema de vraag of commerciële motieven bijdragen aan een claimcultuur en Wessel Wijtvliet analyseert de rol van ideologie in rechterlijke oordeelsvorming. Ted Braakman gaat in op de vraag of dienstverlening rond cryptovaluta als bitcoins voor de btw moet worden gelijkgesteld met ‘gewone’ valuta en Paul Bovend'Eert bepleit dat de constructiefout in de huidige 'top-down' rechterlijke organisatie moet worden hersteld.

Tot slot: in de Rode draad van deze maand schrijven Tineke Cleiren en Jeroen ten Voorde over prostitutie en souteneurschap in de strafwetgeving door de jaren heen, en Emanuel van Dongen en Irene Visser bezien op de Blauwe pagina's de geschiedenis van het huwelijksvermogensrechtelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: Mei 2016

ISSN: 2212-5205