Ars Aequi mei 2015


Mensenrechten verliezen in een gewapend conflict hun werking niet, zo blijkt uit recente rechtspraak van het EHRM. Maarten den Heijer onderzoekt wat dat betekent dat voor de normering van het optreden van Nederlandse militairen in bijvoorbeeld Mali en Irak.

Daarnaast besteden we in dit nummer veel aandacht aan rechters en rechtspraak. Paul Bovend'Eert bespreekt de (beperking van de) vrije meningsuiting van rechters en de behandeling van eventuele klachten over publieke uitingen van rechterlijke ambtenaren. Ymre Schuurmans neemt stelling tegen de voorgenomen reorganisatie van de bestuursrechtspraak. Het afschaffen van de CRvB en het CBb, waardoor alleen de ABRvS en de HR overblijven als laatste rechtsprekende instanties in het bestuursrecht vindt Schuurmans geen goed idee.

En verder in dit nummer: Jop Spruit legt uit waarom Aemilius Papinianus zo’n bijzondere jurist was, Albert Verheij recenseert Asser/Vranken Algemeen Deel ****, Robby Roks schrijft over zijn proefschriftonderzoek over de rol van (niet) snitchen in de straatcultuur, in de Rode draad ‘Rechtsvorming door de Hoge Raad’ behandelt Dick van Engelen Nebula en Berzona en in ‘Bouwstenen van het recht’ vertelt Frits Brandsma over de rijke geschiedenis van Westminster Hall.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: mei 2015

ISSN: 2212-5205