Ars Aequi mei 2013


Over nationale soevereiniteit en het EU-lidmaatschap is de laatste jaren veel gediscussieerd. De een vindt dat het overdragen van bevoegdheden aan de EU leidt tot verlies van nationale soevereiniteit, de ander vindt dat het wel meevalt. Daartussenin zijn vele andere meningen te vinden. In dit nummer willen Ton van den Brink en Linda Senden het debat meer diepte en perspectief geven. Zij komen tot de conclusie dat nationale soevereiniteit en het EU-lidmaatschap elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar juist kunnen versterken.

Caspar van Woensel pleit in zijn bijdrage ‘Anne Frank is van mij’ voor het invoeren van een ‘witte lijst’ van namen en afbeeldingen die vrij moeten blijven van merkpretenties. Hij gebruikt de ‘merknaam’ Anne Frank – onderwerp van een strijd tussen twee stichtingen – als voorbeeld.

In de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ is er aandacht voor vergoeding van schade. Lieske de Jongh schrijft over rechtsgronden voor nadeelcompensatie in de negentiende eeuw en Hans-Jan van Kralingen legt uit hoe de door Justinianus ingevoerde duplum-regel, die schadevergoeding beperkte tot het dubbele van de directe schade, in Europa door de jaren heen veranderde in een meer flexibele omgang met de grenzen van gevolgschade.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: mei 2013

ISSN: 2212-5205