Ars Aequi mei 2012


Student Gert Jan van de Lagemaat schetst in dit nummer een beeld van de geschiedenis van de vervolgingsverjaring in Nederland, onderzoekt de houdbaarheid van de achterliggende argumentatie en komt tot de conclusie dat de vervolgingsverjaring wel eens verjaard zou kunnen zijn.
Voor een Europees tintje zorgen Jan Brinkhof en Jan Smits. Brinkhof gaat uitgebreid in op het hoe en waarom van het Europees octrooirecht en Smits schrijft kritisch over het Europees kooprecht.
Verder kun je in de Onderbelicht-bijdrage van Pablo Mendes de Leon lezen over de bescherming die je geniet als je vlucht vertraagd of geannuleerd, schrijft Jeroen Kortmann over rechters, advocaten en hookers, belicht Marloes van Noorloos de wetgeving rond haatuitingen en wordt in de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ door Tea Mellema-Kranenburg aandacht geschonken aan het erfrecht.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: mei 2012

ISSN: 2212-5205