Ars Aequi maart 2023


Belle Beems onderzoekt in het maartnummer 2023 van Ars Aequi de overlappende bevoegdheden van verschillende autoriteiten om de sterke economische machtspositie van ‘Big Tech’ te beteugelen en de mechanismen om deze overlap te stroomlijnen. Quintijn Mauer legt uit hoe het kan dat wanneer private contractspartijen overeenkomsten sluiten met Rooms-Katholieke ambtsdragers die geen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, dat kan leiden tot een doorkruising van het rechtszekerheidsbeginsel.

Verder gaat André Janssen in op de vraag of er nog een kans(/gevaar) bestaat op een Europees Burgerlijk Wetboek, en op de ontwikkeling en toekomst van het Europees privaatrecht. Anne Ruth Mackor beargumenteert dat de democratische rechtsstaat en de moderne wetenschap hun grondslag vinden in de idealen van de verlichting en dat deze idealen de laatste jaren ondermijnd worden op de sociale media. Daarnaast interviewden redacteuren Yong Yong Hu & Rowin Jansen hoogleraar Recht en Informatisering en voorzitter van de WRR Corien Prins. Zij spraken onder andere over digitalisering, technologie, juristerij en expertise.

In de Rode Draad ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ beantwoordt Claire Hofman de vraag of een integraal handhavingssysteem niet beter zou werken in geval van fiscale fraude dan het huidige duale systeem. Ivo Giesen schrijft op de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ over een nutteloze verborgen schat, artikel 150 Rv. Tot slot schrijft Jessie Pool over haar promotie-onderzoek naar de rol die financiële belangen van curatoren in de praktijk spelen bij de aanpak van onregelmatigheden. Dit en nog veel meer is te vinden in het maartnummer van Ars Aequi.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: maart 2023

ISSN: 22125205