Ars Aequi maart 2021


De coronacrisis vormt een grote bedreiging voor onze individuele en collectieve gezondheid. Brigit Toebes  beantwoordt in het maartnummer de vraag wat het mensen- en grondrechtelijke fundament is van de maatregelen die de overheid neemt om het virus in te dammen. Dat de coronacrisis ook flinke uitdagingen oplevert voor de (civiele) rechtspraak, is duidelijk, maar volgens Kim van der Kraats kan dat ook positieve kanten hebben.

Verder evalueert Marjolein Cupido de vervolging en berechting van IS-vrouwen in Nederland en vergelijkt deze met de situatie in Duitsland en België. Justin Lindeboom & Yasmine Bouzoraa bekijken de doctrines van autonomie en voorrang van EU-recht en de rol van het Hof van Justitie door de rechtsfilosofische brillen van H.L.A. Hart en Joseph Raz. Margreet Ahsmann wijst erop dat frames verstorend kunnen werken voor de rechtsstaat en de rechtspraak en dat feiten nodig zijn om teleurstelling (en erger, zoals de toeslagenaffaire en de bestorming van Capitol Hill) te voorkomen. En Daan Doorenbos legt uit waarom hij het niet eens is met de Hoge Raad als het gaat om de leer van het kleurloos opzet in het economisch strafrecht.

Over retorica valt veel te zeggen, vandaar dat wij er een tweeluik aan wijden: Bé Breij & Kobie van Krieken vertellen over het nut van retorica in het onderwijs, en redacteuren Rowin Jansen, Minke Reijneveld & Prisca Sijtsma interviewden drie rechters over het nut van retorica in de rechtspraak. In de Rode Draad ‘Recht & Geest ontleden Floor van der Lecq & Jorn Torenbosch de rol van de menselijke geest in het auteursrecht en het octrooirecht en koppelen deze aan de dubbele beschermingsratio die aan deze IE-rechten ten grondslag ligt. Op de Blauwe Pagina’s over ‘Spraakmakende Zaken’ schrijft Maurice Adams over de Zuid-Afrikaanse zaak Grootboom en wat die zaak ons kan leren. Dit alles en nog veel meer interessants is nu te lezen in het maartnummer van Ars Aequi.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: maart 2021

ISSN: 22125205

Maart 2021