Ars Aequi maart 2020


Het maartnummer van Ars Aequi staat onder andere in het teken van het overbruggen van verschillen. Zo legt Martin Brink ons uit dat de-escalatiebedingen er zijn om frictie tussen twee partijen te voorkomen of een eventueel conflict op te lossen, en Corné Smit neemt ons mee op een reis door de geschiedenis van het lastverbod, dat compromisvorming bevordert. De waarheid speelt ook een belangrijke rol in dit nummer, en belangrijker nog: in de rechtswetenschap. Antoine Hol roept rechtsgeleerden op burgers en andere goed te informeren, zeker nu politiek en media er soms een wat losse relatie met feiten op nahouden. Jonathan Soeharno wijst in zijn amuse juristen op hun plicht om de waarheid na te streven.

Verder besteedt Harry van Drongelen aandacht aan het ambacht van het vervaardigen van wetgeving, en Floris Bex & Henry Prakken vragen zich af of voorspelalgoritmes, die de uitkomsten van rechtszaken voorspellen, van nut kunnen zijn voor met name de rechtspraak. Pieter Wolters breekt een lans voor rechtseconomie, dat óók voor studenten die alleen het positieve recht willen bestuderen interessant kan zijn. Paulien de Winter dook voor haar toepasselijk getitelde proefschrift ‘Tussen de regels’ in de wereld van de medewerkers die de socialezekerheidswetgeving handhaven.

In de Rode Draad ‘Beschermenswaardige partijen’ onderzoekt Pieter van der Korst de bescherming van minderheidsaandeelhouders, en op de Blauwe Pagina’s schrijft Hansko Broeksteeg over de financiering van politieke partijen. Uiteraard zijn er ook annotaties, van Reinout Wibier, Steef Bartman en Tonny Nijmeijer, columns en nog meer. Genoeg te lezen op regenachtige dagen dus!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: maart 2020

ISSN: 22125205