Ars Aequi maart 2018


Het bestaan van autonome wapensystemen leidt tot de vrees dat schendingen van het humanitair oorlogsrecht op de loer ligen. Merel Ekelhof legt uit hoe autonome technologie toepassing van het humanitair oorlogsrecht in militaire besluitvorming beïnvloedt, en wat de rol van de mens is bij de besluitvorming rond deze autonome wapensystemen.

Erik de Kloe onderzoekt in dit nummer of de pluraliteit van schuldeisers als voorwaarde voor faillietverklaring moet worden afgeschaft of genuanceerd, en Iris Haanappel-van der Burg duikt in de wereld van de internationale arbeidsgeschillen, waarbij in het bijzonder het Ryanair-arrest aan bod komt. Raimond Giard maakt duidelijk dat de zorg voor de betrouwbaarheid van een deskundigenrapport niet alleen bij de deskundige zelf ligt.

Verder schrijft Marnix Snel over bronvermeldingen (wanneer, welke en wat moet erin staan?), Kim van der Kraats belicht haar proefschriftonderzoek over de stelplicht. In de Rode draad 'Rechtseenheid' gaat Sim Haket in op de tenuitvoerlegging van Unierecht door nationale rechters en Arend Soeteman behandelt op de blauwe pagina's rechtvaardigheid door de ogen van Thomas van Aquino. 

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: Maart 2018

ISSN: 2212-5205