Ars Aequi maart 2017


Sven Bakker bespreekt in dit nummer welke plaats de toestemming inneemt in het systeem van uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid en in welke bijzondere contexten de toestemming een rol kan spelen. Gaat een ouderejaars student die een ‘feut’ tijdens de ontgroening pijn of letsel toebrengt bijvoorbeeld strafrechtelijk vrijuit, omdat het slachtoffer instemde met die ontgroening?

We besteden aandacht aan nieuwe, voorgestelde en al dan niet gewenste wetgeving. Hans ter Haar leidt ons door het nieuwe erfrecht, Hylda Boschma & Jan Berend Wezeman analyseren het rapport Modernisering personenvennootschappen dat als basis gaat dienen voor nieuwe personenvennootschaprechtelijke wetgeving, en Lisette ten Haaf bespreekt de wenselijkheid van het verplicht stellen van anticonceptie voor kwetsbare personen, zoals drugsverslaafden.

Verder pleit Michael Milo voor meer rechtshistorie in het juridisch onderwijs en Eliza Christiaansen & Gerdin Boelens zetten uiteen wat de arbeidsrechtelijke positie is van de studentpromovendus. In de Rode draad ‘Te land, ter zee en in de lucht’ brengt de zelfrijdende auto de nodige aansprakelijkheidsrechtelijke vragen met zich mee. Esther Engelhard navigeert ons door dit nieuwe terrein. Jelle Cnossen brengt een ode aan de schakelbepaling artikel 91 Sr en in de reeks ‘Waarde van de annotatie’ betoogt Bart Krans dat niet de vorm, maar de inhoud van de noot beslissend is voor de vraag of het een wetenschappelijke publicatie is.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: maart 2017

ISSN: 2212-5205