Ars Aequi juni 2024


Het juninummer van Ars Aequi is zowel volumineus als gevarieerd! Aan bod komen onder meer: deepfake pornografie, het conflict in Gaza, commerciële praktijken van politieke partijen, de verhuizing van de eigen woning van box 1 naar box 3, een onderzoek naar de ontwikkeling van carrière-oriëntaties van rechtenstudenten, de manier van toetsing in het rechtenonderwijs, zeggenschap van schuldeisers en andere belanghebbenden in faillissement en ‘Einheit der Materie’ en de overeenkomst tussen ondernemingen en de overheid.

Er zijn annotaties over een inbreuk op een recht en (on)zorgvuldig gedrag rond een afzinkkelder, de dialoog tussen bestuursrechters over over uit Oekraïne gevluchte derdelanders en doorwerking van EU-richtlijnen naar aanleiding van het arrest K.L., en een wetgevingsbijdrage over de nieuwe Wet seksuele misdrijven.

De Rode Draad ‘Dissenting opinions’ gaat over de irrelevantie van de wil voor de vaststelling van bezit, de Blauwe Pagina’s ‘Verdraaid recht’ draaien om artikel 36 lid 4 IW 1990. Degenen die met smart hebben gewacht op de beantwoording van Rechtsvraag (353) Financieel recht (maart 2023) kunnen nu opgelucht ademhalen, want in dit juninummer staat de beantwoording en er is een extra lange versie beschikbaar voor de echte liefhebbers. En last but not least: in het juninummer wordt de winnaar bekendgemaakt van de Ars Aequi-prijs 2023!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juni 2024

ISSN: 22125205