Ars Aequi juni 2023


Het is onduidelijk of rechters factoren als spijtbetuigingen en berouw meenemen in hun straftoemetingsbeslissing. Student Maartje Verdickt onderzocht dit en presenteert in het juninummer de uitkomst van haar verhelderende systematische rechtspraakanalyse. Kristien Hepping & Eva Huls betogen dat een duidelijke visie ontbreekt waar het gaat om de berechting van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht op grond van de ernst van het feit (art. 77b Sr).

Lucas Roorda illustreert in dit nummer hoe juridische benaderingen om mensenrechten en milieu te beschermen soms een averechtse werking hebben en hoe dat in de voorgestelde EU-richtlijn rond gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) kan leiden tot een uitholling van mensenrechten. Intussen proberen politici via de motie-Stoffer public interest litigation te beteugelen, maar volgens Eddy Bauw zou de wetgever wat meer vertrouwen in de rechter moeten hebben en niet aan de rechtsstaat moeten morrelen. Mensenrechtenadvocaat Channa Samkalden vertelt in een interview met onze redacteuren onder andere dat zij zich ook zorgen maakt over deze houding van sommige Kamerleden. Wellicht dat deze Kamerleden zich met iets zinnigers kunnen bezighouden, zoals de sociaaleconomische ongelijkheid tussen Caribische en Europese Nederlanders. Gerhard Hoogers & Gohar Karapetian schrijven erover in het juninummer.

En dan zijn we nog niet klaar met de Tweede Kamer. De gedragscode voor de Tweede Kamer kent namelijk gek genoeg geen duidelijke regels met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Hansko Broeksteeg & Daniëlle Dirksen onderzoeken of de Britten wellicht inspiratie kunnen bieden voor een Nederlandse regeling. Over naar de universiteiten, waar onderwijs in de ‘strijd’ met onderzoek vaak het onderspit delft. Hoog tijd voor verandering, zo vinden Bald de Vries & Leonie van Lent. In de aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ betoogt Olivier Oost dat de regel uit artikel 2:7 BW geen doel dient (op één uitzondering na). En we sluiten feestelijk af, want juryleden Joost Nan (vz), Matthias Haentjens & Chantal Mak onthullen in dit nummer welke student het beste studentartikel geplaatst in Ars Aequi in 2022 heeft geschreven. De gelukkige wint de Ars Aequi-prijs 2022, bestaande uit o.a. een geldprijs van € 1.000!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juni 2023

ISSN: 22125205