Ars Aequi juni 2021


Het juninummer 2021 van Ars Aequi staat zo vol, dat de introductie kort blijft. Jens Brugman verkent in zijn studentartikel verleden, heden en toekomst van de derdenwerking van niet-ingeschreven pandrechten op geregistreerde IE-rechten. Verder bespreekt Hans Lensing de LOVS-oriëntatiepunten voor straftoemeting, vergelijkt ze met de situatie in Duitsland en Engeland & Wales, en geeft suggesties ter verbetering, gaan Rob van Gestel & Peter van Lochem in op de vraag in hoeverre de adviezen van de Hoge Colleges van Staat het verschil kunnen maken wanneer kritiek en tegenmacht het meest nodig zijn (zoals in de toeslagenaffaire), neemt Harriët Schelhaas ons mee op reis door verleden, heden en toekomst van (de harmonisering van) het Europees contractenrecht, geeft Gustavo Arosemena Solorzano aan waarom het basisinkomen de toekomst van sociale rechten zou kunnen zijn, laten Lucía Berro Pizzarossa & Lorena Sosa zien dat abortuswetgeving in Europa dringend verbeterd moet worden, en laten Hanne Cuyckens & Stefanie Jansen-Wilhelm zien waar het internationaal recht geschonden is door Trumps buitenlandpolitiek (‘Trumpisme’) of waar het als instrument is ingezet ten behoeve van nationale belangen.

In dit nummer verschijnt ook de laatste column van Ewoud Hondius voor Ars Aequi, waarin hij terugblikt naar zijn column over meesterspion George Blake uit 2013 om te illustreren hoe recht en feiten zich altijd ontwikkelen. Ook verschijnt de laatste Vijf minuten rechtsfilosofie, over ‘Ius est ars boni et aequi’. De serie wordt online voortgezet vanaf september. Op de Blauwe Pagina’s schrijft Anne Keirse over de 105 jaar oude zaak HIJSM/Morré, en in de Rode Draad ‘Recht & Geest’ beredeneert Jacomijn Kaptein-van Olst dat het cultiveren van mindfulness door rechters de kwaliteit van hun oordeelsvorming ten goede kan komen. Ook is er een nieuwe subrubriek, ‘Uitgelegd’, waarin lastige leerstukken en andere ingewikkelde zaken begrijpelijk worden uitgelegd. Henri de Waele opent de reeks met een bijdrage over de belangrijkste elementen van de Trade and Cooperation Agreement tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dit en nog véél meer is de vinden in het juninummer van Ars Aequi.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juni 2021

ISSN: 22125205