Ars Aequi juni 2020


Dit ontzettend dikke juninummer wordt geopend door Daan Kingma, die in zijn studentartikel onderzoekt in hoeverre Facebook aansprakelijk is voor onrechtmatische content (zoals hate speech en nepadvertenties) op zijn platform. Vervolgens is het woord aan Frank ’t Hart, die zich afvraagt of het terecht is dat banken vergaande maatregelen moeten treffen om witwassen door hun cliënten te voorkomen. Rogier Hartendorp laat ons de totstandkomingsgeschiedenis én de huidige experimenten op het gebied van buurtrechtspraak zien en Laura Henderson kijkt juist naar de toekomst; zij vraagt zich af wie recht heeft op rechtvaardigheid, en in het bijzonder of toekomstige generaties daar nu al recht op hebben, in het bijzonder als het gaat om klimaatrechtvaardigheid.

Over het klimaat gesproken: door de stikstofcrisis zijn stemmen opgegaan om wat Natura 2000-gebieden te schrappen. Chris Backes legt uit waarom dat juridisch gezien niet mogelijk is. Iets heel anders: Charlotte Perquin-Deelen onderzocht hoe het gesteld is met de man-vrouwverhouding onder hoogleraren in de rechtswetenschap. Niet al te best, dat werd al snel duidelijk. Ze geeft aan hoe hier verandering in zou kunnen worden aangebracht. Michael Milo schenkt aandacht aan oud-vaderlands recht, dat in de rechtsgeschiedenis nog wel eens onderbelicht blijft. En Marianne Lochs vergelijkt ‘contempt of court’ en ‘abuse of process’, middelen die strafrechters in de common law tot hun beschikking hebben, met Nederlandse equivalenten daarvan.

Uiteraard ontbreken de vaste rubrieken niet. Maar liefst 15 wetgevingsjuristen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die allen een bijdrage hebben geleverd aan de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, beschrijven de inhoud en totstandkoming van die wet. In de Rode Draad benadrukt Geeske Ruitenberg de beschermenswaardigheid van kinderen in (echt)scheidingszaken. Op de Blauwe Pagina’s gaat Jip Stam in op de vrijheid van meningsuiting van volksvertegenwoordigers. Er is een amuse van Ger van der Sangen over familiebedrijven en vijf annotaties, over de goederenrechtelijke status van een verzekeringsportefeuille (Willem van Boom), publieke verantwoordelijkheid van advocaten (Boudewijn Waaijer), de concernenquête (Steef Bartman & Paul Jager), godsdienstvrijheid vs. veiligheid (Roel Schutgens) en bouwen zonder omgevingsvergunning (Tonny Nijmeijer. En dat is nog niet eens alles. Veel lees- en leerplezier!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: juni 2020

ISSN: 22125205