Ars Aequi juni 2018


Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten worden uitgelegd? Koen van Vught bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, en werpt daarbij ook een blik over over de zuid- en oostgrens van ons land. Een blik over de grens werpen met behulp van (digitale) opsporingmethoden is wat problematischer, maar Marianne Hirsch Ballin zoekt in dit nummer naar een oplossing waardoor digitale opsporing over de grenzen efficiënter kan worden en de mensenrechtenbescherming kan worden verbeterd.
Het recht om over de erfgrens op gemeentegrond te poten (het 'recht van voorpoot') bestaat al vele eeuwen. Jelle Jansen schrijft over de geschiedenis van dit oude zakelijke recht en onderzoekt of ze accessoir of overdraagbaar zijn. Verder voorziet Ilja Tillema  het wetsvoorstel voor de aanstelling van een exclusieve belangenbehartiger in collectieve (schadevergoedings)acties van kritisch commentaar, en vraagt Ton Hol zich af of advocatuur, notariaat en rechtspraak niet ook moeten openstaan voor mensen met een andere dan juridische opleiding, zoals natuurkundigen en psychologen.
In dit nummer verschijnt verder de laatste bijdrage in de Rode draad 'Rechtseenheid'. Dineke de Groot schrijft over rechtseenheid en de deelgeschilprocedure. In de rubriek 'Rechtvaardigheid' bespreekt Marcus Düwell de vluchtelingencrisis in het licht van menselijke waardigheid. Tot slot schrijft Emil Verheul over zijn proefschrift 'Eigendomsvoorbehoud'. Dit extra dikke nummer is verder gevuld met maar liefst zeven annotaties en ook de andere vaste rubrieken ontbreken uiteraard niet. Genoeg te lezen voor in de hangmat dus!
 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: Juni 2018

ISSN: 2212-5205

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen