Ars Aequi juni 2015


In dit dubbeldikke en gevarieerde nummer beziet Ben Polman In zijn studentartikel 'Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht' de voor- en nadelen van de toepassing van de borgsom als alternatief voor voorlopige hechtenis vanuit het perspectief van de strafrechtspleging, de verdachte en het slachtoffer.

Verder in dit nummer: het kiesrecht van gedetineerden in het algemeen en tijdens het Schotse referendum voor onafhankelijkheid in het bijzonder staat centraal in een bijdrage van Rob van der Hulle; Kenneth Manusama en Cedric Ryngaert geven ieder hun eigen visie op militair ingrijpen om humanitaire redenen en Carla Klaassen onderzoekt wat de betekenis is van de door de rechter door middel van googelen verkregen informatie en hoe de rechter hiermee dient om te gaan.

Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken niet:  de Rode draad staat in het teken van het strafrecht, met een bijdrage van Constantijn Kelk over de uitdijende strafbaarheid van onzedelijk handelen en van Marieke Dubelaar over de normering van de strafrechtelijke bewijsbeslissing door de Hoge Raad. In 'Bouwstenen van het recht' schrijft Kees Bezemer over het Belfort van Gent en subjectieve rechten. De amuse van Marjoleine Zieck gaat over de opvang van vluchtelingen, er is een proefschriftbijdrage van Margot Aelen over toezichthouders, een wetgevingsbijdrage over het nieuwe ontslagrecht en maar liefst zes annotaties.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: Juni 2015

ISSN: 2212-5205