Ars Aequi juli/augustus 2023

Bijzonder Nummer 'Kunst & Recht'


Het Bijzonder Nummer 2023 van Ars Aequi is dit jaar geheel gewijd aan het thema Kunst & Recht.

Kelly Breemen & Vicky Breemen openen het nummer en schetsen de internationale en Europese kaders waarbinnen kunst kan worden beschermd en beperkt, ook in de digitale samenleving. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden, pleit Bert Demarsin ervoor om in Nederland en België bijzondere wetgeving te introduceren die de rechtsbescherming in de kunsthandel kan verhogen. Lars van Vliet hehandelt de vraag hoe de rechter de maatstaf van goede trouw zal toepassen wanneer een koper van een kunstvoorwerp te goeder trouw heeft gekocht van een beschikkingsonbevoegde.

In de afgelopen jaren heeft de Staat voor bijna een kwart miljard niet-begroot publiek geld twee werken van Rembrandt aangekocht. Hoe dat ging en beter had kunnen gaan, legt Ellen Hardy uit. Marilixe Beernink  werkt de toepassing van een theorie van dialogische democratie uit als kader voor de besluitvorming in de waarderingsprocedure van beschermde cultuurgoederen.

Ira Koumans zoekt naar een mogelijke verklaring voor de impact van NFT’s op de digitale kunstwereld, en gaat op pragmatische wijze in op de positie van de koper van een NFT. Marcel de Zwaan bespreekt vervolgens de begrippen kunst en werk in relatie tot AI en tot het auteursrecht, evenals de mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de invoer van trainingsdata en door het genereren van AI-kunst.

Anna Bolz schrijft over enkele bekende kunstvervalsingszaken. Ze behandelt authenticiteit en toeschrijving, evenals de juridische gevolgen wanneer de authenticiteit van een werk in twijfel wordt getrokken. Volgens Anna de Jong verdient de manier waarop de Nederlandse kunsthandelaar tegenwoordig wordt ingezet in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme geen schoonheidsprijs.

Tot slot interviewden Daan Groenewoud & Kimia Heidary rechtbanktekenares Renée van den Kerkhof, met als afsluiter de hamvraag: ‘Zijn rechtbanktekeningen kunst?’

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juli 2023

ISSN: 22125205