Ars Aequi juli/augustus 2022

Bijzonder Nummer 'Recht & Natuur'


Voor het Bijzonder Nummer 2022 heeft de redactie van Ars Aequi gekozen voor het thema ‘Recht & Natuur’. De verhouding tussen de mens en de natuur is een thema van alle tijden, ook in het recht. Vraagstukken omtrent klimaatverandering, biodiversiteit, natuurbehoud en verduurzaming komen terug in alle rechtsgebieden. Dit Bijzonder Nummer bevat bijdragen over enkele van deze vraagstukken en laat de veelzijdigheid van het debat over de onderlinge relatie tussen recht en natuur zien.

De bijdragen in een notendop: Sander Kole gaat in op de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland. Natalie Dobson bekijkt hoe de EU via regelgeving afdwingt dat landen buiten de EU gaan voldoen aan hogere eisen op het gebied van milieubescherming. Marjolein Dieperink schrijft over de status van milieuwetgeving en hoe het beter kan, terwijl Luc Lavrysen & Farah Bouquelle de wereldwijde milieurechtspraak onder de loep nemen. Ook op dat vlak is er nog genoeg te verbeteren. Vervolgens schrijven Margaretha Wewerinke-Singh & Aoife Fleming over hoe jongeren proberen een advies van het Internationaal Gerechtshof te krijgen om zo landen wereldwijd zover te krijgen dat zij meer aandacht besteden aan het milieu. Maar een beter milieu begint (ook) bij jezelf, zoals Charlotte Pavillon laat zien in haar bijdrage over (de spanning tussen) consumentenrecht en natuurbescherming. Ook beleggers kunnen groenere keuzes maken. Over de financieelrechtelijke instrumenten die hen daarbij kunnen helpen schrijft Lara Hartman-Ohnesorge. Tineke Lambooy & Renske Mackor sluiten dit Bijzondere Nummer af met een bijdrage over natuurentiteiten die rechtspersoonlijkheid (kunnen) krijgen, zoals rivieren.

Wij wensen u een mooie zomer vol Recht & Natuur!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juli 2022

ISSN: 22125205