Ars Aequi juli/augustus 2021

Bijzonder Nummer 'Crisis!'


Dit jaar gaat het Bijzonder nummer van Ars Aequi, getiteld ‘Crisis!’, over het crisis- en rampenrecht. Om voor de hand liggende redenen speelt de coronacrisis in diverse bijdragen een prominente rol. Toch gaat dit nummer over méér dan alleen deze crisis. De redactie heeft auteurs uitgenodigd om vanuit verschillende perspectieven te reflecteren op diverse soorten crises en rampen. De centrale vraag in elk artikel is steeds: hoe moet het recht omspringen met rampspoed en onheil?

Adriaan Wierenga laat zien hoe noodverordeningen en staatsnoodrecht door de jaren heen zijn ingezet ter bestrijding van infectieziekten. Jan-Peter Loof laat een staatsrechtelijk licht schijnen op de bijzondere – volgens hem schimmige – driehoeksrelatie tussen de coronacrisis, het staatsnood(recht) en mensenrechten. Jaap Sijmons gaat in zijn bijdrage over rampenbestrijding en gezondheidsrecht in op de historische ontwikkeling van de relevante wetgeving op het gebied van de volksgezondheid. Willem Bovenschen, Chris Oudhuis en Anne van Toor laten in hun bijdrage zien hoe de Europese Centrale Bank reageert op financiële crises. Mirko Noordegraaf, Niels Terpstra, Scott Douglas, Marie-Jeanne Schiffelers, Beatrice de Graaf & Henk Kummeling gaan in op de onbedoelde en ongewenste gevolgen van een noodtoestand bij crisis en dreiging, in het bijzonder op de dynamiek rond terrorismedreiging en noodmaatregelen. De bijdrage van Monica Lanz, Willemijn van Doorn-Hoekveld, Herman Kasper Gilissen, Frank Groothuijse & Marleen van Rijswick draait om een van de oudste Nederlandse rechtsgebieden: het waterstaatsrecht. Anita Böcker & Tesseltje de Lange gaan in hun bijdrage in op de maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn genomen om de komst en inzet van arbeidsmigranten mogelijk te blijven maken enerzijds en de maatregelen die nodig waren om hun gezondheid te beschermen en corona-uitbraken te voorkomen anderzijds. Ton Hartlief laat in zijn bijdrage zien dat het normale systeem van aansprakelijkheid en verzekering in geval van rampen- en crisesschade al snel plaatsmaakt voor al dan niet incidentele overheidsschadefondsen. Wim Weterings gaat uitgebreid in op uitsluiting van catastroferisico’s door schadeverzekeraars. Hannah van Kolfschooten schrijft over de problematiek rondom het gebruik van mobiele technologie in de crisisbestrijding. Anne van der Mei sluit het nummer af met een Europeesrechtelijke bijdrage. Moeten de lidstaten, zoals commissievoorzitter Von der Leyen recent opperde, inderdaad streven naar een sterkere gezondheidsunie?

Wij wensen u veel leesplezier en een crisisvrije zomer!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juli 2021

ISSN: 22125205