Ars Aequi juli/augustus 2019

Bijzonder Nummer 'Privacy'


Het jaarlijks terugkerende Bijzonder Nummer van Ars Aequi staat dit jaar in het teken van privacy. Privacy en met name de bescherming ervan, speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en is de afgelopen jaren dan ook veelvuldig in het nieuws geweest. Het is dus de hoogste tijd om aandacht te besteden aan een aantal actuele vraagstukken rondom privacy.

In het eerste, algemene deel van dit nummer, gaat Bert-Jaap Koops op zoek naar een definitie van het begrip ‘privacy’. Het begrip heeft vele facetten en is steeds aan verandering onderhevig. Vervolgens zoomt Mireille Hildebrandt verder in: kunnen wij als een soeverein regeren over onze eigen persoonsgegevens?

Het tweede deel is gericht op de relatie tussen overheid en privacy. Eén van de bekendste voorbeelden daarvan is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienten 2017 (in de volksmond niet geheel objectief ‘sleepwet’ genoemd). Jan-Jaap Oerlemans & Mireille Hildebrandt gaan in hun bijdrage dieper in op de bevoegdheid tot bulkinterceptie van de veiligheidsdiensten. Maša Galič bekijkt het fenomeen ‘smart cities’ met behulp van het projhect ‘Stratumseind Living Lab’. Deze Eindhovense uitgaansstraat heeft allerlei snufjes om de publieke ruimte in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen, maar wat betekent dat voor de privacy en de autonomie van het publiek?

Het laatste deel handelt over private partijen en privacy. Joost Poort & Frederik Zuiderveen Borgesius nemen online prijsdiscriminatie – waarbij prijzen van consumentenproducten worden ‘gepersonaliseerd’ – onder de loep. Rob van Eijk & Jaap van den Herik bieden ons een kijkje in de wereld van online trackingmethodes, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat we overal op internet lijken te worden achtervolgd door advertenties van producten die we eerder hebben bekeken. Gerrit-Jan Zwenne blikt terug op het recht om vergeten te worden (op internet), vijf jaar na de Costeja-zaak. En Minke Reijneveld sluit het nummer af met een artikel over de verantwoordelijkheid van de curator bij de verwerking van persoonsgegevens in een faillissement.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: Juli 2019

ISSN: 22125205