Ars Aequi juli-augustus 2012

Bijzonder nummer 'Zoeken naar hiërarchie'


Het recht kan niet zonder hiërarchie. Juridische conflicten zijn pas definitief beslecht wanneer de hoogste regels zijn geïdentificeerd en wanneer de hoogste rechter zich over de uitleg van die regels heeft uitgelaten. Juridische conflicten laten zich door de opkomst van nieuwe juridische deelterreinen op internationaal, Europees en nationaal niveau echter niet meer steeds in termen van hiërarchie vangen. In dit Bijzonder Nummer van Ars Aequi wordt gepoogd een begin van een antwoord te geven op de vragen die deze ontwikkeling oproept.

In Deel I worden verschillende aspecten van transnationale invloeden op het nationale recht aangesneden, die niet op een specifiek rechtsgebied betrekking hebben. In Deel II wordt ingezoomd op enkele specifieke onderwerpen binnen de verschillende klassieke rechtsgebieden. In Deel III volgt een aggregerende bijdrage, waarin op basis van de andere bijdragen in dit nummer de veranderende verhoudingen tussen de verschillende rechtsordes in kaart worden gebracht.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: juli 2012

ISSN: 2212-5205

Bijzonder nummer Zoeken naar hiërarchie