Ars Aequi januari 2023


Houden bedrijven zich aan het strenge reguleringskader voor de trans-Atlantische overdracht van persoonsgegevens sinds Schrems? De meeste bedrijven weten niet eens dat het bestaat, blijkt uit onderzoek van Emiel de Graaff & Gerard Ritsema van Eck, waarvan zij de uitkomst presenteren in de eerste aflevering van Ars Aequi in 2023. Waar de nadruk in de EU de afgelopen jaren lag op de bescherming van persoonsgegevens, probeert de Europese Commissie nu richting het vrije verkeer van data te schuiven met de Europese datastrategie en de Data Act, zoals Pieter Wolters uitlegt.

Naast onder andere intimidatie, bedreiging en stalking worden journalisten en activisten tegenwoordig ook belaagd met juridisch geweld: SLAPPs. Ton Hartlief beantwoordt de vraag of een nieuw EC-voorstel deze SLAPPs effectief gaat aanpakken of dat het slechts symboolwetgeving is. In Nederland zijn de grootste vermogens in handen van aanmerkelijkbelanghouders, die verschillende fiscale voordelen genieten. Voorstellen om deze fiscale voordelen te beperken, worden door Inge van Vijfeijken in het januarinummer geïnventariseerd en geëvalueerd.

Het recht dat op ruim 500.000 mbo-studenten en 61 mbo-instellingen van toepassing is, is erg complex, maar ook nauwelijks bestudeerd. Job Buiting belicht in dit nummer de belangrijkste elementen van het mbo-recht. Marjolein Cupido & Pauline Schuyt houden een pleidooi voor werken bij het Rijk dat, aldus hen, minstens zo interessant en uitdagend kan zijn als de bij studenten veel bekendere klassieke togaberoepen. Quintijn Mauer vertelt over zijn proefschriftonderzoek naar de manier waarop Romeinse juristen omgingen met hellenistisch recht.

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe rubrieken! In de Rode Draad ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ komen onderwerpen aan de orde die verschillende rechtsgebieden omvatten of laten zien hoe verschillende rechtsgebieden elkaar beïnvloeden. Birgit Snijder-Kuipers bijt het spits af met een bijdrage over de notaris: een ambtenaar, ondernemer én bestrijder van witwassen en terrorismefinanciering. Op de Blauwe Pagina’s zullen juristen dit jaar uitleggen wat zij ‘Liever kwijt dan rijk’ zijn. In de eerste aflevering roepen Arpi Karapetian & Robin de Vries op om voortaan niet meer te spreken van faillissementsfraude, maar van insolventiefraude.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: januari 2023

ISSN: 22125205