Ars Aequi januari 2019


De amicus curiae (letterlijk: vriend van de rechtbank’) is over de grens geen onbekende, en ook in Nederland is hij aan het oprukken. De rol en inbreng van de amicus zijn in het Nederlandse (bestuurs)recht echter anders en strikter aan banden gelegd dan bijvoorbeeld bij het US Supreme Court en het EHRM. Rowie Stolk, Ymre Schuurmans en Joyce Esser geven ons tekst en uitleg.

Verder gaat René Smits uitgebreid in op de wijze waarop de Europese Centrale Bank verantwoording aflegt en Miriam Kullmann neemt ons mee in de wereld van de algoritmes die cv’s van sollicitanten doorspitten en daar wellicht bj discrimineren. Hoe is dat juridisch aan te pakken? Ben Vermeulen gaat in op de richtinggebonden planning van nieuwe scholen, waar kritiek op is, en Ollivier Oost verkent de juridische en morele grenzen van ‘activistische aandeelhouders’, die hun rechten gebruiken om een maatschappelijk doel na te streven.

Een nieuw jaar betekent ook dat er nieuwe rubrieken zijn. De Rode Draad staat dit jaar in het teken van ‘Toegang tot het recht’. Fokke Fernhout opent de reeks, met een bijdrage over griffierechten. Op de Blauwe Pagina’s komt het recht van het Caribische deel van ons koninkrijk aan bod. Lodewijk Rogier opent met ‘Statia onder curatele’. En er staat nog veel meer in dit even gevarieerde als kleurrijke nummer, maar dat mag u zelf ontdekken.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: januari 2019