Ars Aequi januari 2018


In het licht van de Brexit wordt ervan uitgegaan dat de overige EU-landen zullen proberen de bedrijven die vertrekken uit Groot-Brittannië aan zich te binden met gunstige rechtregels. Onduidelijk is echter of bedrijven ook daadwerkelijk zullen verhuizen vanwege deze rechtsregels. Michael Faure gaat na welke lessen kunnen worden getrokken uit de rechtseconomische literatuur over de rol van het recht in het vestigingsklimaat.

Verder beargumenteert Marjolein Cupido in dit nummer op basis van een rechtsvergelijkende analyse dat medeplegers de hoge opzeteisen van plegers delen, en Rolf Ortlep en Wouter Zorg onderzoeken of de marginale (bestuurs)rechterlijke toetsing plaatsmaakt voor een toetsing op maat.

Een nieuw jaar betekent een nieuwe columnist en nieuwe rubrieken. De Rode draad zal in de eerste helft van 2018 draaien om 'Rechtseenheid', en op de Blauwe Pagina's wordt het thema 'Rechtvaardigheid' vanuit allerlei gezichtspunten bekeken. Sander Steneker schrijft in zijn eerste column over een genderneutrale vorst. 

 

Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: januari 2018

ISSN: 2212-5205