Ars Aequi januari 2013


Het zal je maar gebeuren: je bent even het land uit en iemand bouwt – per ongeluk weliswaar – een mooie villa op jouw grond. Moet je in een dergelijk geval schadevergoeding betalen? Wanneer kan een verrijkte met succes het verweer voeren dat de verrijking hem is opgedrongen, en wanneer niet? Die vraag beantwoordt Teun van der Linden in dit nummer.

Over de staat van het juridisch onderwijs kan veel geschreven worden, en dat doet Carel Stolker in zijn artikel ‘De toekomst van het juridisch onderwijs’ dan ook. Hij bekijkt de rechtenopleiding vanuit alle mogelijke gezichtspunten en draagt punten ter verbetering aan.

Verder is er aandacht voor twee actuele thema’s rondom illegaal in Nederland verblijvende mensen. In haar amuse belicht Joanne van der Leun vanuit criminologisch perspectief het kabinetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen en Gerrie Lodder besteedt aandacht aan de mogelijkheid voor illegale jongeren om stage te lopen tijdens hun opleiding.

Last but not least starten in januari twee nieuwe rubrieken. In ‘Bijzondere boeken’ vertelt iedere maand een vooraanstaand jurist over een boek dat, of een auteur die voor de ontwikkeling van zijn rechtsdenken van waarde is geweest en in de nieuwe Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ lichten rechtswetenschappers de ontwikkeling van een specifiek leerstuk uit, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de relevantie van die ontwikkeling voor het huidige recht

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: januari 2013

ISSN: 2212-5205