Ars Aequi februari 2022


In dit nummer bespreekt Lucas Dikkers in zijn studentartikel de trend dat klimaatverandering steeds vaker als een mensenrechtenprobleem wordt gezien en wat dat betekent voor de interpretatie van het EVRM door het EHRM. Jitske Verhagen & Liselotte Postma stellen in hun artikel de vraag of een wettelijk verbod op conversietherapie is aangewezen, en of daar een afzonderlijke bepaling voor nodig is. Of bieden het strafrecht en gezondheidsrecht al voldoende mogelijkheden om conversietherapie aan te pakken? Larissa van den Herik bespreekt verleden, heden en toekomst van VN-santies en de institutionele architectuur daarvan.

In het septembernummer 2021 van Ars Aequi verscheen ‘De omvang van een memorie’ van hoogleraar, cassatieadvocaat en rechter Bert van Schaick. In het februarinummer 2022 reageert hoogleraar en advocaat Bas van Zelst op die opinie. Met naschrift van Van Schaick. Verder verschijnt in dit nummer een artikel van filosoof Marcel Becker over beroepsethiek. “We moeten niet eerst juridische studenten afleren moreel te denken, en vervolgens in de praktijk van ze vragen het weer aan te leren. Voor de morele ankers dient de jurist een beroep te doen op de wijsgerige traditie”, zo schrijft hij.

Alex Geert Castermans heeft op verzoek van de redactie een recensie geschreven over het Burgerlijk Wetboek. Hij geeft het vijf sterren. Op de Blauwe Pagina’s over ‘Rechtsheld(inn)en’ geeft Corjo Jansen terecht een plek aan voormalig president van de Hoge Raad Lodewijk Ernst Visser, die zich al vóór de Tweede Wereldoorlog verzette tegen het onrecht dat de nazi’s de Joden aandeden en daarna bijna werd vergeten. We moeten het deze maand helaas zonder Rode Draad-bijdrage doen, maar er is gelukkig nog genoeg ander moois om te lezen in het februarinummer van Ars Aequi!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: februari 2022

ISSN: 22125205