Ars Aequi februari 2021


In het februarinummer van Ars Aequi veel aandacht voor strafrecht. Rob ter Haar gaat in op kritiek op het nieuwe politiedelict artikel 372 Sr dat op het punt staat te worden ingevoerd, en beziet enkele kernzaken inzake politiegeweld in het licht van het nieuwe politiedelict. En een dergelijk politiedelict staat centraal in de annotatie van Jeroen ten Voorde bij HR 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1488, die ook in het februarinummer staat. Een veroordeelde die een schadevergoeding niet betaalt, kan gegijzeld worden. In het privaatrecht wordt dit gezien als ultimum remedium, in het strafrecht lijkt het meer een optimum remedium. Dat laatste moet veranderen, aldus Joep Lindeman in zijn opiniebijdrage. En Luuk Esser promoveerde op een onderzoek naar de strafbaarstelling van mensenhandel. In dit nummer vertelt hij over dat onderzoek.

Voor iedereen die niet zo van het strafrecht is, zijn er genoeg andere artikelen om te lezen. Voor de ondernemingsrechtliefhebbers is er een amuse van Vino Timmerman over de zin van het leven en ondernemingen, een proefschriftbijdrage van Titiaan Keijzer over het nut van mechanismen die aan sommige investeerders meer zeggenschapsrechten of financiële rechten toekennen dan aan andere. en een annotatie van Steef Bartman bij Sirowa. Voor lezer die graag de grens overgaan is er een bijdrage over internationale handel, nationale veiligheid en het Wassenaar Arrangement van Martijn Antzoulatos-Borgstein, en een annotatie van Piet Jan Slot bij HvJ EU 22 september 2020, ECLI:EU:C:2020:742 (Republiek Oostenrijk t. Europese Commissie).

Verder bekijkt Marc van Opijnen wat mogelijk en noodzakelijk is om alle rechterlijke uitspraken online te kunnen publiceren, Martin Ettema vertelt over het werk van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en Cornelis van der Sluis leert ons alles over partijtoegang tot informatie in een gerechtelijke procedure.

Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken niet: op de Blauwe Pagina’s ‘Spraakmakende zaken’ bestudeert Lukas van den Berge een uitspraak van het Hof van Friesland uit 1611 dat in de coronacrisis goed van pas komt, en Carinne Elion-Valter bespreekt met behulp van Ian McEwans roman ‘Machines Like Me’ het nut en de noodzaak van artikel 6 EVRM in deze tijden van AI en robotisering.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: februari 2021

ISSN: 22125205

Februari 2021