Ars Aequi februari 2017


De positie van de ongehuwde vader is volop in het nieuws, onder andere door het in december uitgebrachte rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap en een onlangs gepubliceerd wetsvoorstel van D66. Christina Jeppesen de Boer behandelt in dit nummer de positie van de ongehuwde vader in Nederlands en Europees (en meer in het bijzonder Deens) perspectief. 

Auto's en allerlei andere apparaten verzamelen steeds meer informatie over hun gebruiker. Wat gebeurt er met die data, wie kan die gebruiken en wat voor gevolgen heeft dit voor de privacy van burgers? Mireille Hildebrandt zet de juridische problemen uiteen. Dan iets heel anders: wat houdt de term 'publieke taak' eigenlijk in, in het bijzonder in het bestuursrecht? Niet bijster veel, aldus Hans Peters. 

Verder in dit nummer: Miek Laemers betwijfelt of het Convenant civiel effect 2016 echt leidt tot meer academische kwaliteit. In de Rode draad 'Te land, ter zee en in de lucht' werpen een Dave Singels & Galina Cornelisse een blik op het Schengen, dat stevig onder druk staat. Gerhard Hoogers schrijft over de schakelbepaling van de maand: artikel 132a lid 3 Gw en in 'De Waarde van de annotatie' schildert Bart van der Wiel een portret van de advocaat als kritische notenconsument.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: februari 2017

ISSN: 2212-5205