Ars Aequi februari 2016


Het internationale recht dat de Nederlandse staat bindt, wordt door de nationale rechter toegepast. Dit is onder andere neergelegd in artikel 94 Grondwet. In deze bijdrage zet Anneloes Kuiper-Slendebroek de toepassing van dit artikel uiteen aan de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

In de visie van het OM fungeert het verschoningsrecht van advocaten te vaak als vrijplaats voor zaken die verborgen moeten blijven. Een hardnekkige en ongefundeerde misvatting, zo schrijft Nathalie Fanoy. Twee nieuw op te richten gerechten staan centraal in de artikelen van Eddy Bauw (Netherlands Commercial Court) en Dick van Engelen (Eenheidsoctrooigerecht en het bijbehorende Eenheidsoctrooi).

In de Rode draad van deze maand schrijft Renée Kool over de aansprakelijkheid van de staat wegens seksueel misbruik, en de crime passionnel is de bijzondere bepaling van deze maand, belicht door Pieter Verrest. Tot slot legt de redactie in een extra uitgebreid redactioneel uit waarom zij heeft besloten peer review af te schaffen en welke criteria zij hanteert bij het beoordelen van artikelen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: februari 2016

ISSN: 2212-5205