Ars Aequi februari 2015


In dit nummer besteden we aandacht aan zorggerelateerde regelgeving. Het wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade, dat beoogt de positie van letselschadeslachtoffers, hun naasten of nabestaanden te verbeteren, wordt door Marnix Hebly, Ilona van der Zalm en Evelien Engelhard uitgebreid beschouwd. Martin Buijsen werpt een kritische blik op de onlangs in werking getreden Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

De minder mooie kanten van sommige huwelijken zien we terug in het artikel van Lieke Coenraad over de juridische (ir)relevantie van overspel en in de proefschriftbijdrage van Iris Haenen. Zij onderzocht of huwelijksdwang afzonderlijk strafbaar moet worden gesteld in Nederland.

Hoe scoort onze rechtsstaat op de 'schaal van erg'? Er wordt de laatste jaren flink over geklaagd, maar Nienke Doornbos betoogt dat onze rechtsstaat er niet slecht aan toe is. De discussies over de rechtsstaat zouden echter anders moeten. Verder schrijft raadsheer Ybo Buruma in de Rode draad 'Rechtsvorming door de Hoge Raad' over het motiveren door rechters, en in 'Bouwstenen van het recht' schrijft Harmen van der Wilt over het Neurenberg Tribunaal.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: februari 2015

ISSN: 2212-5205