Ars Aequi december 2022


In het decembernummer van Ars Aequi maakt Vincent Geeraets een onderscheid tussen drie registers van normativiteit: doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen. Hij betoogt dat binnen een verantwoorde evaluatie van het recht aan alle drie de registers aandacht wordt geschonken. Eric Tjong Tjin Tai legt uit wat het bijzondere instrument cassatie in het belang der wet inhoudt en Rob van der Hulle gaat in op de huidige koers van het Amerikaanse hooggerechtshof, nu volgens sommigen het Supreme Court in uitspraken over onder meer abortus, vuurwapens en klimaatverandering de Verenigde Staten vele jaren terug in de tijd gezet.

Tessa van Buchem biedt perspectief op de gevolgen van ‘politieke etikettering’ van rechters door politici. Ze betoogt dat politici deze etikettering van rechters moeten vermijden, omdat die het publieke vertrouwen in de rechterlijke macht schaadt. Mirjam Sombroek-van Doorm & Carel Stolker gaan in dit winternummer in op de vraag wat er allemaal nodig is voor een geslaagde promotie. Daarbij richten zij zich op de potentieel gouden driehoek: promovendus, begeleider en proefschrift. Miek Laemers schrijft over de beperking van het aantal studenten voor een bacheloropleiding binnen het Nederlands universitair onderwijs door het vaststellen van een numerus fixus.

And the winner is… In dit feestelijke decembernummer onthullen juryleden Harriët Schelhaas, Dick van Engelen & Jelle Jansen welke student het beste studentartikel dat werd geplaatst in Ars Aequi in 2021 heeft geschreven. De gelukkige heeft de Ars Aequi-prijs 2021 gewonnen, bestaande uit o.a. een geldprijs van € 1.000! En we reiken nog een prijs uit, voor het beste antwoord op de rechtsvraag die Jelle Jansen stelde in het meinummer over de door geldzorgen geplaagde boer Gnaeus, zijn eigenwijze koe Vacca en andere schatten. De winnaar heeft € 200 verdiend!

Verder verschijnt in het laatste nummer van dit jaar de laatste aflevering van de Blauwe Pagina’s over ‘Rechtsheld(inn)en’, waarin Margreet Ahsmann schrijft over de grootste 20e-eeuwse jurist van Nederland, E.M. Meijers (1880-1954), en ook de laatste aflevering van de Rode Draad ‘Grenzeloze Grondwetten. Als de regering en de Staten-Generaal van mening verschillen over lastige vragen rondom de Grondwet, kijken ze vaak naar de Raad van State. Mentko Nap onderzoekt waarom eigenlijk, en of dat wel verstandig is.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: december 2022

ISSN: 22125205