Ars Aequi december 2021


Nienke Doornbos en Romy Hanoeman deden onderzoek naar de pilot Wijkrechtbank Eindhoven. Zij vertellen in het decembernummer van Ars Aequi over het onderzoek en gaan specifiek in op de gevolgen die probleemoplossende wijkrechtspraak heeft voor de sociale advocatuur. Over het zwijgrecht (in het nadeel) van de verdachte schrijft Pınar Ölçer, die uitgebreid onderzoek deed naar de ‘adverse inferences’-rechtspraak van het EHRM. Alice Bosma vraagt zich af of het spreekrecht van nabestaanden van een slachtoffer niet moet worden uitgebreid naar anderen dan alleen verwanten.

Verder besteedt Diana de Wolff aandacht aan de regels, het toezicht en het verschoningsrecht met betrekking tot derdengeldenrekeningen. Ook komen enkele misstanden voorbij en doet ze een suggestie voor een betere regeling. Het ‘tijdelijke’ fiscale bodemrecht bestaat nog steeds, in weerwil van soms felle kritiek. Begin dit jaar verraste het kabinet vriend en vijand met het voornemen om de horizonbepaling te schrappen. Daniël Stein bespreekt dit voorstel. En de taal in de rechtspraktijk moet inclusiever worden; de rechtstaal gaat nog te veel uit van de man. Het is moeilijk om dat helemaal op te lossen, maar we kunnen vandaag al veel aanpakken, aldus André Verburg in zijn bijdrage aan dit nummer.

Wat kan en moet de aankomend jurist met artificiële intelligentie? Bart Custers, Francien Dechesne, Tycho de Graaf, Anne Meuwese & Iris Wuisman geven uitgebreid antwoord op die vraag. Laura van Oploo verkent in haar bijdrage aan de Rode Draad ‘Recht & Geest’ (de laatste in de reeks) of de menselijke geest tijdens detentie niet op méér gebieden verzorging verdient dan alleen op het gebied van godsdienst en levensovertuiging en op welke manier dat juridisch gestalte zou kunnen krijgen. Stefan Sagel sluit de Blauwe Pagina’s over spraakmakende zaken af met een artikel over bagateldelicten en de Bijenkorf-zaak van de Hoge Raad. Dit is nog lang niet alles, dus vervelen is er niet bij in de laatste weken van het jaar!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: december 2021

ISSN: 22125205