Ars Aequi december 2020


In het laatste, lekker brede nummer van wat vermoedelijk de dikste Ars Aequi-jaargang ooit is, neemt Theo Raaijmakers na ruim 30 jaar afscheid van Ars Aequi als annotator, met een artikel waarin hij schrijft hij over zijn carrière, en over het gebrek aan samenhang en eenheid in het ondernemingsrecht. Verder beantwoordt Bert Marseille de vraag of Groningers die schade lijden door de mijnbouw van de NAM beter af zijn nu niet de civiele rechter, maar de bestuursrechter beslist in geschillen over die schade, en Joost Nan betoogt dat nut en noodzaak van de aanwezigheidsplicht voor bepaalde verdachten in het Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten gebrekkig zijn onderbouwd.

Consideransen in Europese richtlijnen horen kort, informerend en niet normstellend te zijn. Maar het loopt al enige tijd flink uit de klauwen met de overwegingen, zo constateren Maarten den Heijer & Teun van Os van den Abeelen. Een elektronische handtekening heeft volgens het BW dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening als deze ‘voldoende betrouwbaar’ is. Maar wat houdt dat in? Stéphanie van Balen & Marten Voulon leggen het uit in hun artikel in dit decembernummer. Dick Allewijn neemt de inspanningen van minister Dekker om nu toch eindelijk tot een Mediationwet te komen onder de loep, en Gerard Meussen neemt ons mee in de wereld van de fiscale ethiek. Bald de Vries legt uit dat honoursonderwijs naast voordelen ook bedreigingen kent.

In dit decembernummer nemen we niet alleen afscheid van Theo Raaijmakers. Van columniste Ruth de Bock verschijnt ook de laatste column, ‘Verlos de rechter uit haar lijdelijkheid’. En ook twee rubrieken eindigen in december: de laatste aflevering van de Rode Draad ‘Beschermenswaardige partijen’ is van Caroline Cauffman, die onderzoekt of online platformen wel de bescherming verdienen die hostingdienstverleners krijgen, en in de laatste aflevering van de rubriek ‘Recht en politiek’ op de Blauwe Pagina’s schrijft Bert van den Braak over de niet onomstreden combinatie van de adviserende en de rechtsprekende taak van de Raad van State.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: December 2020

ISSN: 22125205

December 2020