Ars Aequi december 2018


Welke werking een aandeelhoudersovereenkomst heeft, kan gevolgen hebben voor die aandeelhoudersovereenkomst in het internationaal privaatrecht. Alex Draaisma onderzoekt in welke situatie welke rechter bevoegd, en welk recht toepasselijk is.

De platformeconomie (denk bijv. aan Uber en Marktplaats) blijkt helaas niet vrij van discriminatie.Susanne Burri & Susanne Heeger-Hertter bekijken verschillende manieren waarop dit probleem juridisch kan worden aangepakt. Fons Orie blikt na 25 jaar terug op het Joegoslavië Tribunaal en de invloed die het heeft gehad op het internationaal strafrecht.

Verder schrijft Marloes van Noorloos over de spanning tussen memory laws en de vrijheid van meningsuiting, en Boudewijn Waaijer legt uit waarom hij niet erg gecharmeerd is van het Consultatievoorstel ‘Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen’. André van der Braak gaat in op rechtvaardigheid in het boeddhisme (karma), Geerten Boogaard roept in herinnering wat de kracht van verbeelding kan veroorzaken, staatsrechtelijk gezien, en Theo Raaijmakers, tot slot, schrijft over de onlangs overleden Herman Schoordijk, een uitzonderlijk civilist.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: december 2018