Ars Aequi december 2016


De verkoper onder een eigendomsvoorbehoud wordt gedegradeerd tot concurrent schuldeiser in het faillissement van de koper, als de geleverde zaak door natrekking eigendom van de koper wordt. Voor dit probleem is door Emil Verheul en Frank Verstijlen een oplossing aangedragen. RuG-student Tiddo Bos kan zich echter niet vinden in deze oplossing en komt met een alternatief.

Aan het gebruik van een 'lokpuber' om groomers op heterdaad te betrappen zitten op dit moment nog vele haken en ogen. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III beoogt daar verbetering in aan te brengen. Kai Lindenberg onderzoekt de aard en impact van de gevolgen daarvan. Ook worden in dit nummer twee andere wetsvoorstellen kritisch besproken: Masha Antokolskaia bespreekt het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening kinderalimentatie en Tea Mellema-Kranenburg wetsvoorstel 33987 betreffende het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht, waarin de algehele gemeenschap van goederen wordt vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. Verder geeft Marc Schuilenburg ons een inkijk in een nieuwe methode om criminaliteit te voorkomen: predictive policing.

Deze maand nemen we afscheid van Marjoleine Zieck als jaarcolumnist, en ook van twee rubrieken. In de laatste aflevering van de Rode draad 'Recht en seksualiteit' blikt Thomas Mertens terug op de gevarieerde onderwerpen die in deze Rode draad aan bod zijn gekomen. Hij doet dat met behulp van Plato's Symposium. De laatste Bijzondere bepaling is artikel 435d Sr, waarin de bescherming van de Zwitserse vlag is vastgelegd. Maar niet getreurd: we starten ook meteen met een nieuwe korte reeks van artikelen, over de waarde van de annotatie. Floris Bakels neemt de eerste bijdrage voor zijn rekening.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: december 2016

ISSN: 2212-5205