Ars Aequi december 2012


Ars Aequi sluit het jaar af met een uitermate gevarieerd nummer. We openen dit nummer met een bijdrage over internationaal draagmoederschap (Katharina Boele-Woelki), gevolgd door de amuse, die deze maand gaat over het pachtrecht (Lodewijk Valk).

Daarna volgen artikelen over onder andere mensenrechten en mensenplichten (Eric Boot), ons huidige kiesstelsel en de mogelijkheden die er zijn om het te verbeteren (Michou Camps en Wytze van der Woude) en het honderdjarige Zivilgesetzbuch für die Schweiz (Jelle Jansen), en ook over het tonen van foto’s van verdachten op beeldschermen en in de media en het gevoel van (on)veiligheid dat daardoor kan ontstaan (Marc Schuilenburg).

In de laatste bijdrage van de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ blikt Wouter Snijders terug op de bijdragen die het afgelopen jaar in deze rubriek zijn verschenen en hij brengt nog drie onderwerpen onder de aandacht waarmee in de wetgeving van 1992 nog geen rekening kon worden gehouden. Tot slot is de literatuurrubriek deze maand ook goed gevuld, met twee proefschriftbijdragen (Jacco Bomhoff, en Gary Low) en een recensie van A.C. van Schaicks Procesrecht. Eerste aanleg, door Wemmeke Wisman.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: december 2012

ISSN: 2212-5205