Showing all 9 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 65

zicht op uitzetting bij contact met autoriteiten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 59

zicht op uitzetting en vreemdelingenbewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 66

zicht op uitzetting naar Suriname

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 62

zicht op uitzetting naar China

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 80

Chinees laissez-passer

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 81

Grond opheffen bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 22

Joesoeboev. Niet-uitzetbare 1F-er

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 73

Djalti tegen Bulgarije: noodzaak van een spoedige rechterlijke beslissing en de gevolgen van een gebrek aan medewerking voor de duur van de vreemdelingenbewaring

Noot: B. van Dokkum,Dokkum

12-03-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaaknummer: 31206/05

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 70

Mahdi: Rechterlijke toets van de bewaring

Noot: G.N. Cornelisse

05-06-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-146/14

Showing all 9 results