Toont alle 6 resultaten

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR

P. Roos

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een aantal arresten gewezen, die van groot belang zijn voor de inhoud van de vestigingsvrijheid van het EEG-Verdrag, alsmede voor het internationaal privaatrecht dat van toepassing is op vennootschappen. Het op 27 september 1988 gewezen arrest inzake de zetelverplaatsing van Daily Mail is voorlopig de laatste in deze serie. In de onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de gewezen arresten en de consequenties die hieruit voortvloeien.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890382

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR: een reactie

J.W. Bellingwout

J.W. Bellingwout geeft in deze bijdrage een reactie op het artikel van P. Roos (Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR.) Hij uit enkele bedenkingen bij de stellingen van P. Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1989
AA19890751

IPR-aspecten van Europese rechtspersonen

L. Kaemingk

In dit artikel wordt ingegaan op de aspecten van internationaal privaatrecht die samenhangen met Europese rechtspersonen zoals de SE en de Europese vereniging.

Verdieping | Studentartikel
juli 1993
AA19930521

september 1995

Katern 56: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Nawoord op de reaktie van J.W. Bellingwout

P. Roos

Reactie van P. Roos op de door J.W. Bellingwout geuite kritiek op zijn artikel aangaande het Europees vennootschapsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1989
AA19890753

Polbud: een paradigmawisseling voor grensoverschrijdende omzettingen?

T.A. Keijzer, O. Oost, P.J. Suurd

Op 25 oktober jongstleden wees het Europese Hof van Justitie arrest in de Polbud-zaak. Het arrest vormt een interessante toevoeging aan het reeds indrukwekkende bouwsel van het Hof van Justitie inzake grensoverschrijdende omzettingen. In deze bijdrage bespreken wij de Polbud-zaak en wordt deze in een breder verband geplaatst. Zien wij het goed, dan heeft het Hof van Justitie het uitvoeren van een grensoverschrijdende omzetting aanzienlijk vereenvoudigd. De werkelijkezetelleer lijkt bovendien nog verder dan reeds het geval was in het defensief te worden gedrongen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2017
AA20170979

Toont alle 6 resultaten