wraakporno

Toont alle 4 resultaten

‘Ter kennisname aangeboden’

Enkele gedachten over de strafwaardigheid van cyberflashing

R.S.B. Kool

Post thumbnail Cyberflashing: het ongevraagd toezenden van digitale afbeeldingen van de eigen of een anders genitaliën vormt een zedenmisdrijf (art. 240 lid 2 en 240a Sr), maar gaat in de aanhangige Wet seksuele misdrijven (WSM) gelden als overtreding tegen de openbare orde. Hoe verhoudt die keuze zich tot de grondslag van de WSM, zijnde de bescherming van de seksuele wilsvrijheid?

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2024
AA20240230

Deepfake pornografie: neppe foto’s, echte afbeeldingen

Analyse en aanbevelingen over de strafbaarstelling van seksueel misbruik met beeldmateriaal in artikel 139h Sr

M.L.R. Goudsmit Samaritter

Post thumbnail Deepfake pornografie is een vorm van seksueel misbruik met beeldmateriaal en valt terecht onder artikel 139h Sr. Pornografische deepfakes zijn conceptueel gelijk aan andere ‘wraakporno’. Artikel 139h Sr kan verbeterd worden door het een seksueel misdrijf te maken en de mens rea te wijzigen in ‘intentie tot maken/verspreiden van seksueel beeldmateriaal, en nalatigheid met vaststellen van de toestemming van afgebeelde personen daarvoor’.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2024
AA20240497

Een Platoonse afterparty

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.

Rode draad | Recht en seksualiteit
december 2016
AA20160976

Wraakporno op internet

Een verkenning van de (on)mogelijkheden voor een strafrechtelijke aanpak

S. van der Hof

Post thumbnail

Wraakporno is het uit wraak via het internet verspreiden van vertrouwelijke, intieme gegevens van de ex-partner. Tot op zekere hoogte is het mogelijk om daders van deze gedragingen strafrechtelijk ter verantwoording te roepen. Toch is de situatie onbevredigend. De strafbepalingen zijn niet geschreven voor deze specifieke situatie. En de bijzondere kenmerken van het internet maken adequate bescherming van het slachtoffer buitengewoon lastig.

Rode draad | Recht en seksualiteit
januari 2016
AA20160054

Toont alle 4 resultaten