Toont alle 12 resultaten

december 1997

Katern 65: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

maart 2002

Katern 82: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 58

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 18

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 58

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 18

opschorting Dublin-uitzettingen hangende hoger beroep

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 85

wel procesbelang bij voorziening tegen beëindiging verstrekkingen

Noot: H.B. Winter

03-05-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 20050247/2

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 52

toegangsweigering Schengengrenscode

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 93

Ongewenstverklaring, opvang en de opvangrichtlijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 68

geen spoedeisend belang zonder uitzettingsdatum

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 69

minister moet uitzettingsdatum bekend maken

Strijd om strategische koers van ASMI

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 augustus 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ4688, LJN: BJ4688, nr. 200.005.940 (Hermes Focus Asset Management Ltd et al. tegen ASM International, de VEB, Stichting Continuïteit AMS International, A.H. del Prado en de ondernemingsraad van ASM Europe BV) Uitspraak van de OK in de ASMI zaak waarin aan de orde komt in hoeverre het activeren van een beschermingsmechanisme tegen invloed van activistische minderheidsaandeelhouders een gegronde reden is om aan juist beleid te twijfelen. De oorsprong van de procedure wordt beschreven. De beschikking ziet met name op de mate waarin de beschermingsmaatregel geoorloofd is en in hoeverre de stichting waaraan de ter bescherming uitgegeven aandelen aan zijn uitgegeven onafhankelijk is. De OK overweegt ook dat het onderzoek dat met de eerste beschikking bevolen werd zich mocht toespitsten op gebeurtenissen van de datum van de beschikking. In de noot wordt ook op de beschikking uit de eerste fase van het enquêteverzoek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2009
AA20090734

Toont alle 12 resultaten