Toont alle 5 resultaten

Doorberekening van politiekosten voor de handhaving van de openbare orde

F.C.M.A. Michiels

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op het verhalen van kosten voor openbare orde handhaving op verstoorders. Er wordt ingegaan op de aanleiding voor het artikel en een oplossing voor het probleem.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2005
AA20050025

Het civielrechtelijk stadionverbod nader bekeken

J.F.C.W. van den Brekel, R.P.A. Douwenga

Post thumbnail Voetbalvandalisme is al decennia een maatschappelijk probleem. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is de belangrijkste sanctionerende partij in de aanpak van voetbalvandalisme. In oktober 2022 werd de beroepsprocedure tegen een door de KNVB opgelegd stadionverbod fors onderuitgehaald door de rechter, vanwege een gebrek aan hoor en wederhoor. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs hoe het met het civielrechtelijk stadionverbod en zijn alternatieven staat. Vanuit juridisch oogpunt zijn er namelijk een aantal knelpunten rondom het civielrechtelijk stadionverbod te identificeren. Deze worden in onze bijdrage behandeld, waarbij de focus voornamelijk ligt op (het gebrek aan) beschermende waarborgen. Daarnaast wordt ingezoomd op de bestaande wettelijke mogelijkheden om voetbalvandalisme aan te pakken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240133

september 1999

Katern 72: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Voetbalvandalisme: over de juridische aanpak van een maatschappelijk probleem

D.A. Groenewoud, B. Groothoff

Voetbalvandalisme vormt meer dan ooit een maatschappelijk probleem. In dit redactioneel wordt de vraag opgeworpen of bij de aanpak van dit probleem het bestaande juridische gereedschap volstaat of dat het aanscherping of uitbreiding verdient. De auteurs bezien het instrumentarium achtereenvolgens vanuit een strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief en concluderen daarna dat de zere plek bij de uitvoering ligt.

Opinie | Redactioneel
december 2022
AA20220939

Voetbalwet of geen voetbalwet, samen sterk in de strijd tegen hooliganisme

S. van de Bogaert

In deze mening vergelijkt de schrijver verschillende rechtsstelsels in haar strijd tegen voetbalvandalisme en geeft daarover zijn mening.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2007
AA20070329

Toont alle 5 resultaten