Toont alle 8 resultaten

Hof van Justitie geeft groen licht voor Europees stabiliteitsmechanisme (ESM)

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 november 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY5639, zaak C-370/12 (Thomas Pringle t. Regering van Ierland en de Attorney General) Prejudiciële procedure op grond van artikel 267 VWEU

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2013
AA20130142

Maart 1991

Katern 38: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

December 2002

Katern 85: Europees recht

- UL Europa Instituut

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 63

Brahim Samba Diouf tegen Ministre de Travail, de l'Emploi et de l'immigration

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 59

I.M.: snelle Franse grensprocedure in strijd met artikel 13 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 60

H.I.D., B.A. tegen Ierland: versnelde procedure van toepassing op asielzoekers uit bepaalde landen van herkomst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 65

gevolg van opvolgen advies MediFirst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 7

N.K. tegen Frankrijk: Pakistaanse bekeerde Ahmadi

Toont alle 8 resultaten