Toont alle 4 resultaten

Ademanalyse-arrest I

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 6 maart 1990, nr. 87565, ECLI:NL:HR:1990:ZC8499, NJ 1990, 467 m.n. Sch. Ook bekend als Ademanalyse-arrest I. Dit arrest is van groot belang voor de praktijk van het verkeersrecht. De wettelijke regeling van de ademanalyse is voorshands gesauveerd, zodat de opsporing en vervolging van rijden onder invloed weer overal ter hand kan worden genomen. De betekenis van de onderhavige beslissing reikt evenwel mogelijk nog verder: de door de Hoge Raad gebezigde overwegingen leiden rechtstreeks tot de vraag naar het bestaansrecht van het vigerende gematigd-accusatoire strafgeding. Daarom vormt dit arrest wellicht een mijlpaal in de ontwikkeling van het strafprocesrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1990
AA19900961

De recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

M. Kessler

In dit artikel wordt de voorgestelde recidiveregeling in de Wegenverkeerswet 1994 voorgesteld. Dit voorstel, die de invoering van een puntensysteem bij ernstige verkeersovertredingen ten gevolg kan hebben, wordt waarschijnlijk medio 2009 ingevoerd. In het artikel komen eerst de bestaande rijbewijssancties aan de orde. Daarna komt de nieuwe sanctie aan de orde die met de nieuwe recidiveregeling wordt ingevoerd.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2008
AA20080906

De roekeloze automobilist

T. Kooijmans

Hoge Raad 15 oktober 2013, nr. 12/00885, ECLI:NL:HR:2013:959 (De roekeloze automobilist)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2014
AA20140118

Nee hoor, u wilt helemaal niet naar Den Haag…

Over de techniek, het recht en de toekomst van de zelfrijdende auto

J. Lubbers, C.N.J. de Vey Mestdagh

Post thumbnail De techniek van de zelfrijdende auto is al behoorlijk ver ontwikkeld. De eerste proeven op de openbare weg staan op stapel. Als deze techniek veilig blijkt te zijn leveren we dan onze bewegingsvrijheid in? Is er niemand verantwoordelijk voor ongevallen als de computer de auto bestuurt? Eindigen we met een volledig autonoom verkeerssysteem?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2015
AA20150267

Toont alle 4 resultaten