vereenzelviging

Toont alle 5 resultaten

maart 1998

Katern 66: Ondernemingsrecht

B. Roest

maart 2001

Katern 78: Ondernemingsrecht

G. van Solinge

Landis (concern-enquête)

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 4 februari 2005, nr. R04/014HR, ECLI:NL:HR:2005:AR8899, JOR 2005, 58 m.nt. Van den Ingh (Kuiken et al./Vereniging van Effectenbezitters et al.) Belang en bevoegdheid beleggers in een beurs-NV om een afzonderlijke enquête te verzoeken tegen dochtermaatschappijen. Karakter plicht tot disclosure jegens beleggers. 'Vereenzelviging' op grond van 'economische werkelijkheid'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051041

Terughoudend gebruik van vereenzelviging: dermate ernstig misbruik van recht als uitzonderlijke omstandigheid?

K. van Leusden

Studente Kirsten van Leusden schreef deze annotatie bij rechtbank Noord-Nederland 24 juli 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3323, over vereenzelviging.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2021
AA20210353

UVO-Lopik

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 13 december 1991, nr. 7988, ECLI:NL:HR:1991:ZC0453, NJ 1992, 279 m.nt. Maeijer (UVO-Lopik) Vennootschapsrechtelijk arrest waarin de vraag aan de orde is of een dochtermaatschappij van een bv vereenzelvigd kan worden met deze bv of dat deze bv als een derde gezien moet worden in het licht van een vordering tot ontbinding van de dochter wegens (vorm)gebreken in de oprichting. In de zaak is aan de orde in hoeverre dat er sprake is van vereenzelviging, niet, en in hoeverre de verzoekers belanghebbenden zijn. Dat is volgens de Hoge Raad ook niet het geval en bestaan er voor de verzoekers andere wettelijke middelen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1993
AA19930054

Toont alle 5 resultaten