uitingsvrijheid

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

De invloed van Duits recht op de grondrechten en het denken over grondrechten in Nederland na 1945

R. de Lange

Op het gebied van de grondrechten heeft Duits recht de afgelopen tientallen jaren betekenis gekregen als inspiratiebron, zowel in de doctrine als in de rechtspraak. Hoe groot de invloed van Duits recht is, is moeilijk te meten. In dit artikel worden enkele voorbeelden besproken die suggereren dat Nederlandse juristen er verstandig aan doen kennis te nemen van het werk van hun Duitse collega’s. De voorbeelden betreffen het algemeen persoonlijkheidsrecht, het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsmogelijkheden van grondrechten, en het evenredigheidsbeginsel.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140576

De SGP-zaak in Straatsburg

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 10 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX7343, app.nr. 58369/10 (SGP t. Nederland)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130129

De Wet persoonsregistraties

P.J. Hustinx

Op 1 juli 1989 treedt in werking de Wet van 28 december 1988, Stb. 665, houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, beter bekend als de Wet persoonsregistraties (WPR). In deze wet wordt de aanleg en het gebruik van bestanden met persoonsgegevens voor het eerst aan algemene regels gebonden. Met deze regeling heeft de wetgever een nieuw terrein betreden, waarop zich de komende jaren nog wel meer interessante ontwikkelingen zullen voordoen. Voor een goed begrip van de wet is enig inzicht in haar voorgeschiedenis en verdere achtergronden onontbeerlijk. Na een uiteenzetting daarvan zullen in dit artikel de hoofdlijnen van de wet de revue laten passeren.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1989
AA19890669

eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism’?

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09, ECLI:NL:XX:2011:BU4501 (eDate Advertising GmbH/X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez/MGN Limited)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120653

Jezus Redt

Beperking van de uitingsvrijheid door welstandseisen

R.J.B. Schutgens

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1135, LJN:BN1135, nr. 200906181/1/H1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2011
AA20110136

Jurisprudentie Informatiegrondrechten 1976-2013 (Digitaal boek)

A.M. Klingenberg

Post thumbnail De belangrijkste uitspraken op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitingsvrijheid door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EU, de Hoge Raad, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en De Nationale ombudsman.

9789069167480 - 13-01-2014

september 2006

Katern 100: Staatsrecht

R. de Lange

juni 1989

Katern 31: Strafrecht

J. Bokma

december 1992

Katern 45: Media- en telecommunicatierecht

E.J. Dommering, N.A.N.M. van Eijk, C. Groeneveld, G.A.I. Schuijt

maart 1993

Katern 46: Media- en telecommunicatierecht

E.J. Dommering, N.A.N.M. van Eijk, C. Groeneveld, G.A.I. Schuijt

maart 1996

Katern 58: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, A.P. Meijboom, G.A.I. Schuijt

maart 1996

Katern 58: Mensenrechten

C. Flinterman, G. Sluiter

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond