Toont alle 3 resultaten

De realisatie van gelijkheid in bestraffing. Over het probleem, de oplossingen en de trivialiteiten

M.J. Borgers

Gelijkheid in bestraffing is een lang gekoesterd ideaal in het Nederlandse strafrecht. Dankzij de inspanningen van het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld die gericht zijn op het verwezenlijken van (meer) consistentie in de strafopleg-ging. Recent onderzoek stemt tot vreugde n somberheid. De initiatieven die de zittende magistratuur heeft ontplooid, lijken deels hun vruchten af te werpen. Tegelijkertijd staan triviale zaken de realisatie van gelijkheid in bestraffing in de weg. Een verdere cultuuromslag en een aanpassing van de werkprocessen zijn gendiceerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2006
AA20060341

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

P.A.M. Verrest

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2015
AA20150318

Wet herijking strafmaxima

M. Kessler

De Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima (Stb. 2006, 11) brengt met ingang van 1 februari 2006 een groot aantal wijzigingen met zich in de Nederlandse strafwetgeving. De belangrijkste wijzigingen worden in deze bijdrage op een rij gezet. Daaraan voorafgaand een enkele opmerking over de geschiedenis van de totstandkoming van deze wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2006
AA20060213

Toont alle 3 resultaten