Toont alle 7 resultaten

Een Platoonse afterparty

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.

Rode draad | Recht en seksualiteit
December 2016
AA20160976

Goeie Hoer

S.B.

In deze korte column wordt ingegaan op het verbod dat aan het CWI is opgelegd om het beroep van prostituee aan te merken als passende arbeid.

Opinie | Column
Juni 2003
AA20030419

Mensenhandelaanpak in beweging; een kritische blik op de aanpak van arbeidsuitbuiting

J.P. van der Leun

Met de aanpak van arbeidsuitbuiting in de zin van mensenhandel wordt illegale arbeid in de beleidsretoriek sterk richting mensenhandel getrokken en wordt soms vergeten dat veel illegale arbeid geen excessen betreft. Anderzijds wordt in de praktijk uiteindelijk vaak niet gekeken naar de vraag of er indicaties zijn voor excessen of uitbuiting, maar gaat een snelle uitzetting van de migranten voor. De boodschap van dit artikel is dat de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel ondubbelzinnig gericht dient te zijn op excessen en op de uitbuiters. Ook wordt aandacht gevraagd voor de ongelijkheid in de positie van illegale migranten die wel en niet herkend worden als slachtoffers van mensenhandel in die zaken waarin er sprake is van excessen.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2013
AA20130114

Met andere ogen

De integratie van Vrouw en Recht in het Staats- en Bestuursrecht

A. van der Jagt

Artikel met een opiniërende inslag waarin wordt gepleit voor integratie van 'Vrouw en recht' in de rechtenstudie, met name in de vakken staats- en bestuursrecht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 1995
AA19950581

Prostitutie en souteneurschap in het strafrecht: rechtsbelangen in beweging

C.P.M. Cleiren, J.M. ten Voorde

Post thumbnail

Op het terrein van prostitutie en souteneurschap is de strafwetgeving volop in beweging. Dat is in vroeger tijden niet anders geweest. Er is sprake van steeds wisselende (invulling van) rechtsbelangen. Rode draad is de straffeloosheid van het zich prostitueren. Tegelijkertijd worden de personen in de kring rondom de prostituee steeds verder de strafwet ingetrokken. Overwint de ‘morele verwerpelijkheid’ als rechtsbelang?

Rode draad | Recht en seksualiteit
Mei 2016
AA20160398

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 92

Strafbaarstelling van prostituanten: schadelijke symboolwetgeving

L. Münchow, B.F.M. Vulto

Post thumbnail Het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel is aangenomen door de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer heeft inmiddels beraadslaging plaatsgevonden. Dit wetsvoorstel is echter geen effectieve bestrijding van mensenhandel, maar komt in feite neer op symboolwetgeving met onwenselijke neveneffecten.

Opinie | Redactioneel
December 2018
AA20180979

Toont alle 7 resultaten