Showing all 4 results

‘Arrondissement Nieuwenhof’: een oefenrechtbank gebaseerd op een simulatie van de juridische werkelijkheid

F.J. Fernhout, R. Otto, F. van Rijthoven, G. Span

In dit artikel wordt de `moot court´ of oefenrechtbank besproken zoals deze in 1988 werd aangeboden aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1988
AA19880373

Advocatenpraktijk Rijksuniversiteit Limburg

M.J. van der Aa, T. Spronken

In dit artikel wordt het aan de Maastrichtse rechtenfaculteit aangeboden vak `Advocatenpraktijk Rijksuniversitteit Limburg´ besproken dat volgens de auteurs belangrijk is voor de vaardigheden en het vaardighedenonderwijs voor de in Maastricht opgeleide juristen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 1991
AA19910146

De Rechtswinkel: ook een leerschool

A. Schoep

Met dit artikel wordt beoogd een beeld te schetsen van de Rechtswinkel in Nederland, van de werkzaamheden die een rechtswinkelier verricht, wat van hem wordt verwacht, welke motivatie hij moet hebben en met welke (rechts)problemen hij in aanraking komt. Het werk op een Rechtswinkel betekent voor veel studenten een welkome aanvulling op hun studieprogramma.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1998
AA19980586

Is er plaats voor hbo-juristen in de advocatuur?

R.C.H. van Otterlo

De redactie van Ars Aequi heeft de auteur gevraagd een artikel te schrijven over de toegang tot de togaberoepen voor hbo-juristen. Aan dat verzoek heeft de auteur graag willen voldoen. De bijdrage die u hier aantreft zal in het bijzonder gericht zijn op de advocatuur.

Verdieping | Studentartikel
September 2008
AA20080659

Showing all 4 results