Toont alle 4 resultaten

Commissies sluiten versterking parlementair onderzoek niet uit

H.-M.Th.D. ten Napel

Tweede Kamervoorzitter Verbeet stelde onlangs dat er in tijden van crisis aanleiding bestaat om terug te grijpen naar de fundamenten van ons bestel: ‘Naar wat nou precies de staatsrechtelijk bepaalde rolverdeling is tussen de verschillende actoren – tussen Regering en Parlement, tussen Eerste en Tweede Kamer, tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Om te kijken of we nog wel rolvast zijn met elkaar. Zodat we, met het oog op de crisis, er stevig voorstaan.’ Zij voegde eraan toe: ‘Het baart me zorgen dat bij veel bewoners van het Binnenhof de kennis van de staatsrechtelijke verhoudingen te wensen overlaat. […].’ De vraag die in deze bijdrage centraal staat is of de instelling van onderzoeks- en adviescommissies eveneens te rekenen valt onder de door Verbeet geconstateerde neiging om de staatsrechtelijke rolverdeling uit het oog te verliezen.

Februari 2010
AA20100096

Maart 2008

Katern 106: Constitutioneel recht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

Tussen feit en fictie

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Het thema ‘de feiten en het recht’ wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

9789069166308 - 23-9-2014

Tussen feit en fictie (Digitaal boek)

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Het thema 'de feiten en het recht' wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

9789069166308 - 23-9-2014

Toont alle 4 resultaten